Løn og job Løn

Hørsholm Kommune

Lønaftaler

Du kan læse forhåndsaftalen samt aftale om fordeling af praktikvederlag ved at åbne link til højre.

Derudover kan du læse KL analyse af lønniveauet i Hørsholm Kommune.