Kreds 29

Generalforsamling

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed.

Kredsstyrelsen fremlægger hvert år både en mundtlig og en skriftlig beretning til Generalforsamlingen.

Kredsstyrelsens arbejde samt kredsens politikker evalueres og diskuteres med medlemmerne.

I de lige år foretages valg af kredsformand, delegerede, kredsstyrelse, kritiske revisorer samt suppleanter.

Næste Generalforsamling er d. 12. marts 2025.