Kreds 29

Generalforsamling

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed.

Kredsstyrelsen fremlægger hvert år både en mundtlig og en skriftlig beretning til Generalforsamlingen.

Kredsstyrelsens arbejde samt kredsens politikker evalueres og diskuteres med medlemmerne.

I de lige år foretages valg af kredsformand, delegerede, kredsstyrelse samt suppleanter.

Næste Generalforsamling d. 10. marts 2021 på Kirkehavegaard

 

 

2021