Kreds 29

Generalforsamling

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed.

Kredsstyrelsen fremlægger hvert år både en mundtlig og en skriftlig beretning til Generalforsamlingen.

Kredsstyrelsens arbejde samt kredsens politikker evalueres og diskuteres med medlemmerne.

I de lige år foretages valg af kredsformand, delegerede, kredsstyrelse samt suppleanter.

Næste Generalforsamling d. 11. marts 2020 kl. 16 på Kirkehavegaard

Her bliver der blandt andet afholdt valg til formandsposten. 

De to kandidater har lavet hver en video, hvor de præsenterer deres kandidaturer.

Her er links til de to videoer:

Maibritt Deichmann - Kristian Smith Larsen