Privatlivs- og cookiepolitik

På dlfkreds29.dk vælger du aktivt, om du vil acceptere eller afvise brugen af cookies. Læs mere om, hvad vi bruger cookies til.

 

Her på siden kan du læse om:

 

Indledning (1.0)

Ved at benytte hjemmesiden www.dlfkreds29.dk og tilknyttede tjenester samtykker du til, at Allerød – Hørsholm Lærerforening (AHL) behandler dine personoplysninger i henhold til denne privatlivs- og cookiepolitik (herefter ”Politik”).

Denne Politik gælder for alle AHL’s besøgende på hjemmesiden www.dlfkreds29.dk. AHL kan til enhver tid ændre denne Politik, hvilket vil fremgå af www.dlfkreds29.dk.

 

Dataansvarliges kontaktoplysninger (2.0)

2.1 Dataansvarlig i forhold til dine personoplysninger, er:

Allerød – Hørsholm Lærerforening
CVR-nr.: 64371916
Slotsgade 47
3400 Hillerød
Telefonnummer: 48170450
E-mail: 029@dlf.org

(herefter “AHL”, ”vi”, ”os” eller ”vores”)

 

Behandling af personoplysninger (3.0)

3.1 Formålsbetragtninger

Vi indsamler og behandler personoplysninger som et naturligt led i driften af www.dlfkreds29.dk og har derfor vedtaget denne Politik. Den fortæller dig, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi indsamler og bruger, når du anvender vores tjenester.

Når vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine personoplysninger gennem denne Politik.

 

3.2 Brug af hjemmeside uden tilmelding til tjenester

Det er muligt for dig at anvende hjemmesiden uden, at vi indsamler oplysninger om dig, som beskrevet i de følgende afsnit. Du skal dog være opmærksom på, at hjemmesiden anvender cookies, hvorfor en deaktivering heraf kan nedsættes vores hjemmesides funktionalitet. Du kan læse mere om cookies nedenfor i afsnit 5.

 

3.3 Når du tilmelder dig tjenester på hjemmesiden eller kontakter os

Vi anvender personoplysninger om dig for at levere vores tjenesteydelser til dig, forbedrer vores service og sikre kvalitet i vores tjenester samt i vores kontakt med dig. 

De personoplysninger, vi anvender, omfatter navnlig:

  • Almindelige personoplysninger i form af navn og kontaktinformationer.
  • Brugeradfærd på dlfkreds29.dk.

AHL indsamler ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand om vores brugere.

 

3.4 Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Behandlingen sker, når vi har brug for:

  • Levering af vores ydelser,
  • Forbedring af vores tjenester,
  • Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig og/eller
  • Administration af din relation til os. 

 

3.5 Videregivelse af personoplysninger til samarbejdspartnere

For at kunne levere vores ydelser til dig, er det nødvendigt at kunne videregive relevante personoplysninger om dig til virksomheder, der hoster vores data og drifter vores servere.

 

3.6 Vi behandler kun relevante personoplysninger

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type personoplysninger om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Vi bruger ikke flere personoplysninger end dem, vi har brug for til det konkrete formål. 

 

3.7 Vi behandler kun nødvendige personoplysninger

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type personoplysninger der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.  

  

3.8 Vi kontrollerer og opdaterer dine personoplysninger

Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine personoplysninger løbende.

Da vores tjenester er afhængig af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 2.1 til at meddele os dine ændringer. Vi vil også efter behov bede dig opdatere dine oplysninger.

 

3.9 Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger. 

Vi opbevarer personoplysninger, som vi efter lovgivningen, er forpligtet til at opbevare.

 

3.10 Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine personoplysninger

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger, fx hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakten, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af kontrakten.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 2.1, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Tilbagetrækning af samtykke berører dog ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

 

3.11 Vi videregiver ikke dine personoplysninger uden dit samtykke

Hvis vi videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi forinden dit samtykke og informerer om, hvad dine personoplysninger vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret (den såkaldte Robinsonliste).

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i lovpligtig indberetning til en myndighed.

 

Sikkerhed (4.0)

4.1 Vi beskytter dine personoplysninger

Vi passer på dine personoplysninger for at undgå at de utilsigtet går tabt eller bliver ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi anvender databehandlere i EU, som opbevarer og behandler personoplysninger på vegne af AHL i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for fx diskrimination, ID-tyveri eller -svindel, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

 

Brug af cookies (5.0)

For at føre statistik over brugen af vores hjemmeside, forbedre brugeroplevelsen på siden og målrette annoncer anvender vi cookies, som kan indsamle oplysninger om dig og om, hvordan du og andre besøgende bruger vores hjemmeside.

En cookie er en mindre tekstfil, som kan anvendes til at optimere brugeroplevelsen på en hjemmeside. Det betyder, at cookien ikke selv kan gøre noget på din computer. Den kan ikke indsamle oplysninger, sprede virus eller på anden måde gøre skade. Indholdet af cookies læses og skrives af de hjemmesider, som du besøger.

Vi må placere cookies på din enhed uden samtykke, hvis det er strengt nødvendigt for, at vores hjemmeside kan fungere. Inden placering af andre typer cookies skal vi derimod indhente dit udtrykkelige samtykke.

Vi anvender overordnet set cookies til fire formål,

•          Nødvendige cookies

•          Cookies for at få information om brugerpræferencer på hjemmesiden for at kunne tilbyde det mest hensigtsmæssige indhold

•          Statistikcookies for at optimere design, brugervenlighed og effektiviteten af vores hjemmeside

•          Marketing cookies

På denne hjemmeside bruger vi overordnet set to forskellige typer cookies, herunder midlertidige cookies og permanente cookies. De midlertidige cookies er “sessionscookies”, der er knyttet til dit aktuelle besøg på vores hjemmeside og slettes automatisk, når du lukker din webbrowser. De permanente cookies bliver lagret på din computer, tablet eller mobiltelefon – alt efter hvad du bruger, når du besøger vores hjemmeside. Permanente cookies sletter sig selv efter en periode, men vil blive fornyet hver gang du besøger vores hjemmeside. De to typer cookies kan yderligere inddeles efter, hvem der placerer dem, herunder egne cookies (førstepartscookies) og cookies, der sættes af tredjepartstjenester (tredjepartscookies).

Du kan til enhver tid se, hvilke cookies vi eller tilknyttede tredjeparter anvender og til hvilke formål, ligesom du kan ændre eller tilbagetrække dit samtykke ved at klikke på det lille cookie-ikon i nederste venstre hjørne af siden.

Hvis du gerne vil slette cookies i din browser, kan du følge denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering. Blokerer eller sletter du cookies, kan du risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

 

Dine rettigheder (6.0)

6.1 Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager personoplysninger om dig, i det omfang vi videregiver personoplysninger i Danmark og i udlandet.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst, under punkt 2.1. 

 

6.2 Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet, slettet eller begrænset

Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det kan fx gælde, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet eller begrænset. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet, slettet eller begrænset behandlingen af dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

6.3 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine personoplysninger til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger. 

 

6.4 Du kan have ret til dataportabilitet

Du kan have ret til, i visse tilfælde, at modtage personoplysninger – som du har givet til os – om dig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Herudover kan du, i visse tilfælde, have ret til at få transmitteret disse oplysninger om dig selv fra os til anden dataansvarlig.

 

6.5 Klage

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, herunder at vi ikke har imødekommet din anmodning efter afsnit 6.1-6.3, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk eller +45 33 19 32 00.  

 

Til top