Medlem

Kontingent

Kontingentsatser pr. måned pr. 1. juli 2024:

Generalforsamlingen har besluttet, at det lokale kontingent til kredsen fremover udgør 0,9 % af en nyuddannet lærers grundløn med virkning pr. 1. juli 2024.

 

 

 DLF 

 Kreds 29 

I alt

Fraktion 1 

 Lærere 

229

290

519

Fraktion 2

 Børnehaveklasseledere 

229

290

519

 

 

 

 

 

Fraktion 4

 Pensionister 

77

0

77

Fraktion 6

 Særlige medlemmer 

 98

 0

98

 
Kontingentsatser pr. måned pr. 1. januar 2024:

 

 

 DLF 

 Kreds 29 

I alt

Fraktion 1 

 Lærere 

229

270

499

Fraktion 2

 Børnehaveklasseledere 

229

270

499

 

 

 

 

 

Fraktion 4

 Pensionister 

77

0

77

Fraktion 6

 Særlige medlemmer 

 98

 0

98

Kontingentet opkræves kvartalsvis forud for fraktion 1 og 2.

For fraktion 4 og 6 er det helårlig opkrævning.