Løn og job

Løn

Lønnen på skoleområdet

Pr. 1. oktober 2020 er der en procentvis regulering for alle.

Du kan her læse de aktuelle lønninger for lærere og børnehaveklasseledere i de 2 kommuner.

Reguleringsprocenten pr. 1. oktober 2020 fra 1,417798 til 1,428511

Du kan finde din lønindplacering ved at åbne et link til højre. Hvis du har andre løntillæg end de nævnte, kan du se værdien af dem i forholdsaftalen for henholdsvis Allerød og Hørsholm

Frit valg

Man kan selv vælge om tillægget skal indbetales som pension eller udbetales som et tilllæg på lønsedlen.