Løn og job

Løn

Lønnen på skoleområdet

Pr. 1. oktober 2023 er der en procentvis regulering for alle.

Du kan her læse de aktuelle lønninger for lærere og børnehaveklasseledere i de 2 kommuner.

Reguleringsprocenten pr. 1. oktober 2023: 1,516971.
Reguleringsprocenten pr. 1. april 2023: 1,498304.

Du kan finde din lønindplacering ved at åbne et link til højre. Hvis du har andre løntillæg end de nævnte, kan du se værdien af dem i forhåndsaftalen for henholdsvis Allerød og Hørsholm

Frit valg

Fritvalgstillægget er pr. 1. april 2022: 1,38%.

Du kan selv vælge, om tillægget skal indbetales som pension eller udbetales som et tilllæg på lønsedlen.