Løn og job

Løn

Lønnen på skoleområdet

Pr. 1. april 2021 er der en procentvis regulering for alle.

Du kan her læse de aktuelle lønninger for lærere og børnehaveklasseledere i de 2 kommuner.

Reguleringsprocenten pr. 1. april 2021: 1,442796.
Reguleringsprocenten pr. 1. oktober 2020: 1,428511.

Du kan finde din lønindplacering ved at åbne et link til højre. Hvis du har andre løntillæg end de nævnte, kan du se værdien af dem i forholdsaftalen for henholdsvis Allerød og Hørsholm

Frit valg

Man kan selv vælge om tillægget skal indbetales som pension eller udbetales som et tilllæg på lønsedlen.