Kredsstyrelsen


Kredsstyrelsens medlemmer er:

Formand Maibritt Deichmann

Næstformand Kristian Smith Larsen

Kredsstyrelsesmedlem Lisa Dalgaard Østerhegn

Kredsstyrelsesmedlem Thomas Georg Ulrich

Kredsstyrelsesmedlem Signe Hagedorn Henningsen