Kredsstyrelsen


Kredsstyrelsens medlemmer er:

Formand Maibritt Deichmann

Næstformand Kristian Smith Larsen

Kredsstyrelsesmedlem Marianne Lindholdt

Kredsstyrelsesmedlem Signe Hagedorn Henningsen

Kredsstyrelsesmedlem Stefan Tausen