Løn og job Psykisk arbejdsmiljø

Mobning

Arbejdstilsynets definition på mobning: 
"Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende.
De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem". 

 

Det er vigtigt at henvende sig til TR - kreds for hjælp, der kan hjælpe med forslag til løsninger.