Overenskomstkrav

På baggrund af møder i Faglig Klub på samtlige skoler har Kredsstyrelsen sendt et samlet svar om Kredsens input til overenskomstkrav. Det kan læses her.

Emner

Målgruppe