Dialogpapir - Hørsholm Kommune

Kredsen og Kommunen har aftalt et dialogpapir for skoleåret 2017-2018.

Dialogpapiret er næsten enslydende med indeværende år, men der er tilføjet nedenstående 2 punkter:

  • Ved dialog med medarbejdere på nedsat tid afklares, hvordan det konkret udmøntes for den enkelte.
  • For at skabe åbenhed fremlægger skolens ledelse sit forslag til, hvordan ressourcerne tænkes anvendt, for medarbejderne

Dette er gældende pr. 1. august 2017 og kan læses her

Emner

Målgruppe