Løn og job Regler for arbejdstid

Allerød Kommune

Kredsen og Kommunen har aftalt en forlængelse af forståelsespapiret for skoleåret 2018-2019. Ændringer i forhold til tidligere fremgår med rødt.

Du kan også læse forståelsespapir vedr. skoleårene 2015-2018.

Dokumenterne kan åbnes via link til højre.