Løn og job

Løn

Lønnen på skoleområdet

Pr. 1. april 2019 er der en procentvis regulering for alle.

Der er en lønforbedring for børnehaveklasselederne. Efter 12 års anciennitet ændres fra løntrin 33 +7000 kr. til løntrin 37. Børnehaveklasselederne på personlig ordning hæves fra 7.900 til 15.400 i undervisningstillæg.

Herudover tilllæg til skolepsykologer og konsulenter.

Du kan her læse de aktuelle lønninger for lærere og børnehaveklasseledere i de 2 kommuner.

Reguleringsprocenten pr. 1. april 2019 er uændret - den er 1,377253.

Du kan finde din lønindplacering ved at åbne et link til højre. Hvis du har andre løntillæg end de nævnte, kan du se værdien af dem i forholdsaftalen for henholdsvis Allerød og Hørsholm

Frit valg

Fra 1. april 2019 hæves fritvalgstillægget fra 0,64 % til 0,83 % af den pensionsgivende årsløn til alle lærere m.fl. Tillægget er ikke-pensionsgivende og indgår ikke i beregningen af særlig feriegodtgørelse. På lønsedlen vil der stå fritvalgstillæg.

Man kan selv vælge om tillægget skal indbetales som pension eller udbetales som et tilllæg på lønsedlen.