Løn og job

Løn

Lønnen på skoleområdet

Pr. 1. oktober 2018 er der en procentvis regulering for alle.
Du kan her læse de aktuelle lønninger for lærere og børnehaveklasseledere i de 2 kommuner.

Reguleringsprocenten ændres pr. 1. oktober 2018 fra 1,361675 til 1,377253.

Du kan finde din lønindplacering ved at åbne et link til højre. Hvis du har andre løntillæg end de nævnte, kan du se værdien af dem i forholdsaftalen for henholdsvis Allerød og Hørsholm

Frit valg

Fra 1. april 2019 hæves fritvalgstillægget fra 0,64 % til 0,83 % af den pensionsgivende årsløn til alle lærere m.fl. Tillægget er ikke-pensionsgivende og indgår ikke i beregningen af særlig feriegodtgørelse. På lønsedlen vil der stå fritvalgstillæg.

Man kan selv vælge om tillægget skal inbetales som pension eller udbetales som et tilllæg på lønsedlen.

ATP

Eget bidraget for fuldtidsansatte er 79,20 kr. pr. måned. Det samlede årlige beløb, der indsættes på ens konto i ATP, hvis man er fuldtidsansat, bliver 2.851,20 kr. Heraf bidrager arbejdsgiveren med 2/3.

Gruppeliv og kritisk sygdom

Siden 1. april 2011 har det været muligt at få erstatning for kritisk sygdom op til 2 gange i stedet for før, hvor erstatningen på 100.000 kr. kun kunne udbetales 1 gang.

Du kan se præmiens størrelse på din lønseddel.