Inklusion - Rummelighed

Danmarks Lærerforening har foretaget en spørgeskemaundersøgelse i foråret 2014 - Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner. Du kan læse den fulde undersøgelse samt for Allerød Kommune ved at åbne link til højre.

Du kan også læse llerød Kommunes pjece om inklusion, Allerød Kommunes pjece om rummelighed og Danmarks Lærerforenings pjece Fællesskabets skole - en inkluderende skole.
Hørsholm Kommune arbejder i øjeblikket på at få en politik på området.

Allerød Lærerforening gennemførte en rummelighedsundersøgelse i foråret 2008. Du kan læse rapporten ved at åbne linket til højre.