Kredsstyrelsen


Kredsstyrelsens medlemmer er:

Formand Ole Andreasen

Næstformand Marianne Lindholdt

Kredsstyrelsesmedlem Tine Buchardt

Kredsstyrelsesmedlem Gert Birkesø

Kredsstyrelsesmedlem Maibritt Deichmann