Kreds 29

Generalforsamling

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed.

Kredsstyrelsen fremlægger hvert år både en mundtlig og en skriftlig beretning til Generalforsamlingen.

Kredsstyrelsens arbejde samt kredsens politikker evalueres og diskuteres med medlemmerne.

I de lige år foretages valg af kredsformand, delegerede, kredsstyrelse samt suppleanter.

Næste Generalforsamling d. 13. marts 2019 kl. 17.00 på Kirkehavegaard.

Kl. 16.00 til 17.00 - før generalforsamlingen holder Jeanette Sjøberg, formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, et oplæg om lempelser i forbindelse med læringsplatformen og om tankerne bag folkeskoleidealet.